Chính sách bảo mật

1.Định nghĩa thông tin cá nhân
"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin về một cá nhân sống có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh hoặc mô tả khác có trong thông tin và có thể dễ dàng kết hợp với các thông tin khác, do đó xác định một cá nhân cụ thể.

2.Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn mua hoặc hỏi về sản phẩm của chúng tôi.
Khi thu thập, mục đích sử dụng được nêu rõ, và đó là theo luật pháp và phương tiện công bằng.

Thông tin cá nhân được thu thập trong cửa hàng này như sau.

a) Tên của bạn, Frigana
b) Địa chỉ
c) Số điện thoại
d) Địa chỉ e-mail
e) Mật khẩu
f) Thông tin địa chỉ giao hàng
g) Lịch sử giao dịch với Cửa hàng và nội dung của cửa hàng
h) Thông tin có thể được xác định bởi một cá nhân cụ thể bằng cách kết hợp các thông tin trên

3.Sử dụng thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng trong cửa hàng này như sau.

a) Xác nhận và yêu cầu đặt hàng của bạn

b) Xác nhận và yêu cầu vận chuyển hàng hóa

c) Trả lời thắc mắc

d) Thông tin về sản phẩm

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn ngoại trừ trong các trường hợp sau.

a) Trong trường hợp căn cứ vào quy định của pháp luật và khi cần phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức công lập địa phương hoặc người được ủy thác thực hiện công việc theo quy định của pháp luật
b) Khi cần thiết cho việc bảo vệ tính mạng, cơ thể, tài sản của một người, rất khó để có được sự đồng ý của người đó
c) Khi trao đổi dữ liệu cá nhân với một chi nhánh của công ty điều hành Cửa hàng

4.Quản lý an toàn thông tin cá nhân
Ngoài việc thực hiện các biện pháp hợp lý, tổ chức, vật lý, con người và kỹ thuật để quản lý an toàn thông tin cá nhân do khách hàng gửi bởi các công ty cung cấp dịch vụ, Cửa hàng cố gắng ngăn chặn nguy cơ xâm nhập trái phép, mất mát, giả mạo, rò rỉ, v.v. dữ liệu cá nhân bằng cách xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật và quy định có liên quan.

5.Chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân
Vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng từ thông tin liên hệ bên dưới.
Ngoài ra, nếu bạn đã đăng ký làm người dùng, bạn có thể sửa thông tin cá nhân của mình từ menu "Tài khoản của tôi" trên trang web này.

6. Sử dụng cookie
Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, nhưng điều này không cho phép chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân và không vi phạm quyền riêng tư của bạn.
Cookie là thông tin được gửi từ máy chủ đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính bạn đang sử dụng.

7.Sử dụng SSL
Khi nhập thông tin cá nhân, công nghệ SSL (Secure Sockets Layer) được sử dụng để đảm bảo an ninh và để ngăn chặn thông tin này bị chặn, cản trở hoặc giả mạo.
SSL là một chức năng gửi và nhận thông tin để ngăn chặn nghe lén và giả mạo dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin. Có thể gửi thông tin an toàn hơn bằng cách sử dụng SSL.

8.Liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH Huenet
〒790-0941
Izumi Minami 6-chome số 4-26, thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime
info@creco-shop.com


9.Thay đổi chính sách bảo mật
Khi chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, thay đổi mục đích sử dụng hoặc các thay đổi khác đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai thông tin đó bằng cách thay đổi sang trang này.

x