Điều hành công ty

Điều hành công ty Hewnet Co. Ltd.
Vị trí 〒790-0941 
6-4-26 Nhật Tình Matsuyama thành phố Miyagi tỉnh
Đại diện X Hyodo
Được thành lập Năm 1987-4 giờ chiều
Lập Năm 1991-4 giờ chiều
Vốn £ 3,000
Số của nhân viên 200 người (cả nhóm)
Trang web

https://www.hunet-corp.co.jp/

x